Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Sesja naukowa: „Chrońmy nasze zdrowie i środowisko”

Sesja naukowa: „Chrońmy nasze zdrowie i środowisko”

W dniu 12 kwietnia 2021 r. odbyła się sesja naukowa w aplikacji Microsoft Teams Office 365 pod hasłem: „Chrońmy nasze zdrowie i środowisko” zorganizowana przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi.  Wydarzenie odbyło się w ramach konkursu: „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”, którego organizatorem jest WFOŚiGW w Łodzi.

Sesja naukowa otrzymała Honorowy Patronat:
Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska Michała Kurtyki,
Łódzkiego Kuratora Oświaty Waldemara Flajszera,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wydarzenie miało charakter ponadregionalny, uczestnicy logowali się z 11 miejscowości w tym z Krakowa i Katowic. Spotkanie wzbudziło zainteresowanie wśród nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz instytucji zajmujących się szeroko pojętą edukacją ekologiczną.  Wyjątkowość tego wydarzenia polegała na równoczesnym uczestnictwie nauczycieli wraz ze swoimi uczniami. Pozwoliło to na uświadomienie młodym ludziom konieczności większej dbałości i troski o środowisko. Różnorodność prezentacji oraz holistyczne podejście do tematu umożliwiło uczniom spojrzenie na zagadnienie ochrony zdrowia i środowiska zupełnie z innej perspektywy.

Sesja miała na celu przede wszystkim skłonić młodzież do autorefleksji oraz zainspirować uczniów do zmiany zachowań konsumpcyjnych, które spowodują ograniczenie produkcji odpadów. Nasi wychowankowie powinni mieć świadomość tego, że przez codzienne wybory mają wpływ na stan własnego zdrowia i środowiska.

W sesji udział wzięło 175 uczestników, wśród nich przedstawiciele: 2 przedszkoli, 16 szkół podstawowych, 10 szkół ponadpodstawowych. Ponadto wydarzenie wsparli swoją obecnością przedstawiciele następujących instytucji: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi, Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi, Fundacji PlasticsEurope Polska, Fundacji Edukacyjnej SIŁACZKA oraz  Centrum Edukacyjnego Ekolandia.edu.

Sesję rozpoczęła Pani Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznego im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi oraz Pan Janusz Moos Dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Podczas sesji prelegenci przedstawili następujące prezentacje:

  • „Myśl globalnie działaj lokalnie, czyli jak dbać o środowisko tu i teraz?” – Małgorzata Krukowska, nauczyciel ZST-I im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostały inicjatywy realizowane w ZST-I w Łodzi związane z ochroną zdrowia i środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu działań wynikającego z udziału szkoły w projekcie „Edukacja Ekologiczna w Szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021” dofinansowanym przez WFOŚiGW.
  • „Jak kreować świat bez śmieci – Zero Waste” – Franciszek Naskiewicz, uczeń ZST-I w Łodzi. Uczeń wyjaśnił na czym polegają zasady 5R, 7R i przedstawił innowacyjne pomysły na powtórne wykorzystanie odpadów. Tym samym nakłonił swoich kolegów i koleżanki do przemyśleń na temat recyklingu.
  • Tworzywa sztuczne fakty i mity” – Edyta Wielgus Barry, koordynator projektów edukacyjnych z Fundacji PlasticsEurope Polska. Prelegentka w swojej prezentacji postarała się odczarować nieco tworzywa sztuczne i zweryfikować niektóre powszechne mity na ich temat. Zwróciła uwagę na to jak wiele zależy od nas i naszych wyborów.
  • „WFOŚiGW w Łodzi – finansuje i inspiruje!” – Elżbieta Ratyńska, Karolina Rzetelska przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Lucja Supera Dyrektor ZSO w Godzianowie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi jest instytucją, która nie tylko finansuje, ale także inspiruje edukację ekologiczną na terenie województwa łódzkiego. Podczas sesji mieliśmy okazję dowiedzieć się nie tylko o tym w jaki sposób można skorzystać ze środków Funduszu ale również jakie są widoczne rezultaty tych działań w placówkach oświatowych, jak inspirowane są dzieci, młodzież i dorośli do podejmowania ekologicznych działań dla dobra środowiska.

Pani Elżbieta Ratyńska – przedstawiła innowatorskie pomysły adresowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego. Niezwykle ciekawie przedstawiał się pomysł powołania w placówkach oświatowych Szkolnych Rad Ekologicznych przy Samorządach Uczniowskich. W swej prezentacji Pani Ratyńska szczególnie podkreśliła wagę zbiorowej świadomości ekologicznej.

Pani Łucja Supera - Dyrektor ZSO w Godzianowie przedstawiła działania jakie organizowane są w ramach realizacji projektów realizowanych we współpracy z WFOŚIGW w Łodzi.  Na działalność edukacyjną placówka pozyskała z WFOŚiGW w Łodzi 189. 301,00 zł.

Pani Karolina Rzetelska przedstawiciel WFOŚiGW w Łodzi p.o. Kierownika Zespołu ds. Projektów Nieinwestycyjnych przedstawiła  informacje dotyczące ogłoszonego Konkursu „Nasze ekologiczne pracownie" oraz ofertę Funduszu dot. dofinansowania projektów edukacyjnych w ramach "Zasad udzielania dofinansowania..." i "Katalogu kwalifikacji kosztów".

  • „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie-jak możemy zapobiegać?” – prof. dr hab. Wojciech Hanke, Kierownik Zakładu Epidemiologii Środowiskowej w Instytucie Medycyny Pracy im prof. J. Nofera w Łodzi. Pan Profesor uświadomił uczestnikom wydarzenia jak ogromny wpływ na stan naszego zdrowia mają zanieczyszczenia powietrza. Badania naukowe potwierdzają bowiem wpływ zanieczyszczeń powietrza na zwiększoną zachorowalność na choroby układu oddechowego, układu krążenia, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), zwiększają ryzyko zapadania na raka płuc. Poprzez swoje wystąpienie zmotywował młodych ludzi do podejmowania działań proekologicznych przyczyniających się do poprawy stanu naszego środowiska, a jednocześnie zdrowia.
  • „Problemy odpadów w regionie łódzkim”– Joanna Pepłowska, Kierownik Wydziału Inspekcji Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Podczas prezentacji Pani Kierownik przedstawiła charakterystykę sposobów postępowania z odpadami, ze wskazaniem legalnych instalacji do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w woj. łódzkim oraz przedstawiła główne problemy dotyczące „szarej strefy” w gospodarce odpadami spotykane podczas pracy inspektorów Ochrony Środowiska.
  • „Dbajmy o siebie – chrońmy innych – czy dziś nie nabrało głębszego znaczenia…?”– Izabela Olczak, Kierownik Sekcji Badań Bakteriologicznych Oddziału Laboratoryjnego przy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Pani Olczak przedstawiła działalność Stacji Sanitarnej pod kątem dbałości o wszystkie aspekty zdrowia, tym samym zwróciła uwagę jak ważna rola przypada tej instytucji zwłaszcza teraz - w szczególnym czasie epidemii.

Sesja naukowa zainspirowała Panie Małgorzatę Krukowską i Katarzynę Skolimowską doradcę metodycznego w ŁCDNiKP do podjęcia kolejnej inicjatywy o charakterze proekologicznym.
W ramach obchodów Dnia Ziemi nauczyciele wraz z uczniami zostali zaproszeni na spotkanie w dniu 22 kwietnia br. (Nasz głos w obronie środowiska – Dzień Ziemi z ŁCDNiKP). Mając świadomość, że tylko cykliczne, ciągłe, nieustanne działania mogą przyczynić się do zwiększenia zbiorowej świadomości ekologicznej w dalszym ciągu będą podejmowane działania na jej rzecz w naszej placówce. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodzieży z pewnością pozytywnie wpłynie na jakość ich życia w przyszłości.

Wypowiedzi uczniów ZST-I na temat konferencji:

„Chciałbym podzielić się krótką refleksją na temat Sesji Naukowej ,, Chrońmy nasze zdrowie i środowisko”, w której miałem okazję wziąć udział. Zacznę od tego, że moja świadomość ekologiczna znacznie się podniosła. Wszystkie wykłady odnosiły się do zagadnień zrównoważonego rozwoju. Niezwykle dokładnie zostały omówione kwestie dotyczące racjonalnego gospodarowania odpadami (jak i problemami z tym związanymi), zarządzania surowcami naturalnymi i ekosystemem, podejmowania pilnych działań w ochronie środowiska - nie tylko w aspekcie globalnym, ale przede wszystkim lokalnym. Bardzo spodobały mi się prezentacje multimedialne osób występujących w sesji. Były one przejrzyste, nasycone, merytoryczne. Jestem bardzo zadowolony, że uczestniczyłem w tym spotkaniu. Uświadomiłem sobie, że nadszedł czas na zdecydowane działania. Zrozumiałem ile dobrego dla przyszłych pokoleń możemy zrobić, jak wiele zależy od nas - ludzi. Mam nadzieję, że za rok sesja się powtórzy i znów będę mógł wziąć w niej udział. Pozdrawiam organizatorów, gości oraz wszystkich uczestników.”                            Igor R. uczeń klasy I

„Sesja naukowa o ekologii była według mnie ciekawa, przed obejrzeniem prezentacji sądziłem, że będzie to nudne wydarzenie, ale prezentacje zawierające dużo zdjęć i łatwych do zapamiętania treści zaciekawiły, nie i wiele z nich zostało mi w pamięci. Myślę, że nauczyciele i profesorzy przedstawili temat ekologii w taki sposób, aby każdy mógł
z łatwością zrozumieć i zapamiętać treść prezentacji. Jeśli w przyszłości odbędzie się podobne wydarzenie z przyjemnością dołączę do spotkania.”             Jakub J. uczeń klasy II

 Opracowała:
Małgorzata Krukowska koordynator szkolny projektu: „Edukacja Ekologiczna
 w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021” w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi.