KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Pedagog szkolny

Katarzyna Kaczmarek-Sowińska

parter, pokój 18

Służy pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 

Katarzyna Kaczmarek-Sowińska

parter, pokój 18

tel. 42 648 71 12

Służy pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom

poniedziałek 8.30-13.00

wtorek 12.30-16.30

środa 9.30-13.00

czwartek 12.30-16.30 doradz.zaw. 16.30-17.00

piątek 9.30-15.30 doradz.zaw. 15.30-16.30

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Młodzieży w Łodzi, al. Wyszyńskiego 86 tel. 533 575 353, 42 688 16 68,
42 688 15 39  www.pppdm.edu.lodz.pl

Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia i zasiłki szkolne

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi dostępne są na stronie UMŁ:   https://uml.lodz.pl/edukacja/stypendia/stypendia-i-zasilki-szkolne/

Uczniowie spoza terenu miasta Łodzi, pobierający naukę w łódzkich szkołach publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i mieszkający w bursach, internatach lub na stancjach w Łodzi, uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w gminach, na terenie których zamieszkują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

O pomoc w formie stypendium szkolnego mogą ubiegać się osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528zł netto.

Pomoc w formie zasiłku szkolnego może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na w/w stronie internetowej. Wnioski można złożyć osobiście w siedzibie Wydziału Edukacji, ul. Krzemieniecka 2b – pozostawiając je w specjalnie przygotowanym do tego celu pojemniku albo złożyć za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) lub za pośrednictwem platformy e-puap. Wnioski muszą wpłynąć do Wydziału w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020r. do godz. 16.00.


Regionalny Telefon Zaufania
Podczas wakacji Telefon Zaufania nadal działa ale wyłącznie w formie - na Snapchacie i Messengerze. Psycholodzy i interwenci kryzysowi czekają na kanale pogadajmytutaj CODZIENNIE W GODZ. 18-21.
 


Program „Twoje dane - Twoja sprawa"

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych  im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w roku szkolnym 2020/2021 przystąpił do XI edycji programu edukacyjnego: „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Organizatorem programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Celem programu jest podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności - zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. 

W ramach programu zorganizowano w Szkole:

- Dzień Ochrony Danych Osobowych - zajęcia z wychowawcą poruszające tematykę ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych.

- Dzień Bezpiecznego Internetu - zajęcia z uczniami w ramach godzin z wychowawcą, które dotyczyły odpowiedzialnego korzystania z Internetu i ochrony własnego wizerunku w sieci oraz zorganizowano dwa konkursy na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w Internecie.

- Spotkanie  profilaktyczne z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Łodzi dla uczniów klas 1 na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa online.

- Konkurs na poradnik:  „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych".

- Kursy online dla uczniów na temat: prywatności w sieci, cyberzagrożeń, cyfrowych śladów i reputacji online, fałszywych informacji.

WARTO WIEDZIEĆ… cykl porad o ochronie danych osobowych

- 10 zasad ochrony prywatności przy instalowaniu aplikacji: https://tdts.uodo.gov.pl/file/298

- Aplikacje internetowe ochrona prywatności:

Instagram: https://tdts.uodo.gov.pl/file/291

Snapchat: https://tdts.uodo.gov.pl/file/290

Tik Tok: https://tdts.uodo.gov.pl/file/103

- Użytkowanie Smartfona a ochrona naszej prywatności: https://tdts.uodo.gov.pl/file/108

- Portale społecznościowe – 8 wskazówek pozwalających chronić prywatność: https://tdts.uodo.gov.pl/file/104

- Prywatność w serwisach społecznościowych:

Część 1: https://tdts.uodo.gov.pl/file/297

Część 2: https://tdts.uodo.gov.pl/file/296

- Wyciek danych a ochrona prywatności w sieci: https://tdts.uodo.gov.pl/file/299

- Informacje dla Rodziców: https://tdts.uodo.gov.pl/file/295

- Bezpieczeństwo danych podczas lekcji online: https://tdts.uodo.gov.pl/file/123

- Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej: https://tdts.uodo.gov.pl/file/12