Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Utwór o uczuciach – VIII edycja

Biblioteka Szkolna organizuje konkurs na „Utwór o uczuciach” – VIII edycja

Regulamin konkursu

OrganizatorOrganizatorem konkursu jest biblioteka szkolna w ZST-I

UczestnicyW konkursie mogą wziąć udział uczniowie oraz pracownicy ZST-I

Opis 

- utwór nie może być wcześniej publikowany

- powinien być opatrzony tytułem

NagrodaUtwory  zwycięzców zostaną opublikowane na stronie szkoły.

Regulamin Konkursu

1W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie oraz pracownicy ZST-I.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do biblioteki szkolnej tekstu o uczuciach (np. wiersz, opowiadanie, list). Tekst musi być opatrzony tytułem, nie może zawierać  treści wulgarnych i przekraczać 1 strony formatu A4 . Może zawierać ilustracje. Na  odwrocie pracy autor podaje nazwisko  imię oraz klasę do której uczęszcza. Teksty należy dostarczyć do 12 lutego 2024 r.

3. Tematyka prac musi być związana z uczuciami.

4. Powołane przez organizatora Jury wyłoni zwycięzców (1, 2, i 3 miejsce)Jury może również przyznać wyróżnienia.

5. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz U z 2016, poz. 922).

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lutego 2024 r. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie  szkoły

7. Zgłoszenie do udziału w konkursie  traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu